Tietoa blogeista

Etsimme blogisteja, jotka osaavat kirjoittaa saameksi ja joilla on saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä tutkimusnäkökulmia. Blogiin voi kirjoittaa millä tahansa saamen kielellä. Blogitekstit julkaistaan kirjoittajan omalla nimellä.

Blogikirjoituksia julkaistaan kahdella periaatteella: tutkimusseura tilaa blogeja eri kirjoittajilta, mutta kirjoittajat voivat myös itse tarjota omia blogikirjoituksiaan julkaistaviksi.

Blogitekstejä julkaistaan noin kerran viikossa, mutta kirjoitettua tekstiä ei välttämättä saman tien julkaista. Seura käsittelee tekstit ja päättää niiden julkaisemisesta.

Blogitekstejä julkaistaan tarvittaessa myös suomeksi, englanniksi ja muillakin kielillä (suomenkielisellä sivustolla).

Ohjeita blogin kirjoittajalle

Teknisiä ohjeita

Käytä Unicodea.

Sisältöohjeita

Blogitekstit voivat käsitellä saamen kieleen ja / tai saamelaiskulttuuriin liittyviä ajankohtaisia ja keskustelua virittäviä aihepiirejä.

Blogitekstin pituus

Blogitekstit ovat pääsääntöisesti lyhyitä, noin 500 – 1 500 merkkiä välimerkkeineen ja välilyönteineen.

Valmiin blogitekstin toimittaminen

Lähetä blogitekstisi seuraavaan osoitteeseen: blogi@dutkansearvi.fi tai irja.seurujarvi@gmail.com (pohjoissaame), marja-liisa.olthuis@oulu.fi (inarinsaame) tai eino.koponen@oulu.fi (koltta)

Blogitekstin kommentointi

Blogitekstejä voi kommentoida kirjoittamalla aiheeseen liittyvän oman blogitekstin. Lähetä blogitekstisi osoitteeseen: blogi@dutkansearvi.fi. Merkitse selkeästi blogiisi, että se on tarkoitettu kommentiksi xx:n blogiin (julkaistu xx.xx.20xx).