Čäällimravvuuh

ČALLUU KIELÂ
Čalluu kiellân puávtáh kevttiđ mon peri Suomâ pele sämikielâ: tavesämikielâ, anarâškielâ teikâ nuorttâlâškielâ. Jis halijdah čäälliđ suomâkielân, tot lii máhdulâš, mut ferttiih jisš jurgâlittiđ artikkâl sämikielân.

ČÄLLEE NOMMÂ
Čääli tállân paječalluu maŋa čällee / čällei noomâ, instituutio / uásáduv/ ollâopâttuv / asâttâs noomâ já čällee šleđgâpostâčujottâs.

OOHTÂNKIÄSU
Čääli aalgân uánihâš čuákánkiäsu, suullân 100 säännid. Adde vala 5 – 7 fáddásääni.

ALMOLIIH RAVVUUH
Čalluu kukkodâh: 30 000–50 000 merkkâd (suullân 3000 – 6000 säännid) ohtân koskâigijn já käldeelistoin
Meerhah / foontah: Times New Roman
Merhâi/fontâi stuárudâh: 12pt
Raddalâsah: 1,5 raddalâskoskâ

VALMŠ TEEVST VUOLGÂTTEM
Teevstâid puáhtá vuolgâttiđ Word-häämist (.doc já .docx) teikâ RTF-häämist (.rtf).
Valmâš teevstah vuolgâttuvvojeh taan čujottâsân: (Lähetä tiedosto).

HUÁMMÁŠ
Čalluuh kalgeh leđe kielâtärhistum, nuuvt et avžup kevttiđ om. čäällimtärhistemohjelm (Divvun).

Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ kiävttá refereevyevi. Jis tuu artikkâl tuhhiittuvvoo, čällee kalga väldiđ vuotân refereejuávhu tivvoomiävtuttâsâid.

KÄLDEI MERKKIM
Käldei merkkim teekstân – Ravvuuh

Artikkâlân čujottem: (Outakoski 2014)
Kiirján čujottem: (Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013)
Čalluu sijđoid čujottem: (Seurujärvi-Kari 2010, 84)
Siämmáš čällee, maŋgâ čalluu: Keskitalo ja iäráseh (2012a; 2012b)
Raporteh já dokumenteh (UNESCO 2005)
Aaviseh (Niittyvuopio ja Ballovaara 2012)

Käldeelisto – Ravvuuh

Keskitalo, Pigga, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti. 2012a. “Re-Thinking Sámi Education.” Linguistics, Culture & Education 1 (1): 12–41.
———. 2012b. “Sámi Education in Finland.” Early Child Development and Care 182 (3–4): 329–43. doi:10.1080/03004430.2011.646723.
Niittyvuopio, Aslak Ilkka &Mette Ballovaara. 2012. “Ovdal Pippi Ja Harry Potter.” NRK. http://www.nrk.no/sapmi/–ovdal-pippi-ja-harry-potter-1.7993744.
Olthuis, Marja-Liisa, Suvi Kivelä & Tove Skutnabb-Kangas. 2013. Revitalising Indigenous Languages: How to Recreate a Lost Generation. Linguistic Diversity and Language Rights. Bristol, UK: Multilingual Matters.
Outakoski, Hanna. 2014. “Språkrikedom Skapar Ett Mångsidigt Identitetsspektrum [Multilingualism Creates a Versatile Identity Spectrum].” Kulturella Perspektiv 23 (1): 58–66.
Seurujärvi-Kari, Irja. 2010. “‘Nubbi’ sápmelášvuođas – Ođđalágan Identitehtat.” Sámi Dieđalaš Áigečála, no. 1: 71–95.
UNESCO. 2005. “Education for All: Literacy for Life.” Education for All Global Monitoring Report 2006. Education for All Global Monitoring. Paris, France: UNESCO Publishing. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2006-literacy/2006-report-epub-en/.