Čállinrávvagat

ČÁLLOSA GIELLA
Čállosa giellan sáhtát geavahit man beare Suoma beale sámegielain: davvisámegiela, anárašgiela dahje nuortalašgiela. Juos háliidat čállit suomagillii, dat lea vejolaš, muhto artihkkala fertet ieš jorgalahttit sámegillii.

ČÁLLI NAMMA
Čále dalan badječállosa maŋŋá čálli nama, institušuvnna / ossodaga / universitehta / ásahusa nama ja čálli e-boastačujuhusa.

ČOAHKKÁIGEASSU
Čále álgui oanehis čoahkkáigeasu, sullii 100 sáni. Atte vel 5 – 7 fáddásáni.

ALMMOLAŠ RÁVVAGAT
Čállosa guhkkodat: 30 000–50 000 mearkka (s. 3000 – 6000 sáni) oktan gaskkaiguin ja gáldolisttuin
Mearkkat/foanttat: Times New Roman
Mearkkaid/foanttaid sturrodat: 12pt
Gurgadasat: 1,5 gurgadasa gaska

GÁRVVES TEAVSTTA SÁDDEN

Teavsttaid sáhttá sáddet Word-hámis (.doc ja .docx) dahje RTF-hámis (.rtf).
Gárvves teavsttat sáddejuvvojit dán liŋkii: (Lähetä tiedosto).

FUOMÁŠ
Čállosiin eai galgga leat gielalaš meattáhusat, ja danin ávžžuhit geavahit čállindárkkistanprográmmaid.
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála geavaha refereevuogi. Juos artihkkal dohkkehuvvo, čálli galgá váldit vuhtii refereejoavkku divvunevttohusaid.

GÁLDUID MERKEN
Gáldut teavsttas – Rávvagat
Mii geavahit Chicago Manual of Style 16 Edition gáldočujuhusaid. Dát gáldočujuhusat gávdnojit dábáleamos gáldoprogrammain (omd. Endnote ja Zotero).
Artihkkalat teavsttas omd. (Outakoski 2014)
Girjjit (Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013)
Siiddut čállosiin (Seurujärvi-Kari 2010, 84)
Seammá čálli, máŋgga čállosa: Keskitalo ja earát (2012a; 2012b)
Raporttat ja dokumeanttat (UNESCO 2005)
Aviissat (Niittyvuopio ja Ballovaara 2012)
Gáldolistu – Rávvagat
Keskitalo, Pigga, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti. 2012a. “Re-Thinking Sámi Education.” Linguistics, Culture & Education 1 (1): 12–41.
———. 2012b. “Sámi Education in Finland.” Early Child Development and Care 182 (3–4): 329–43. doi:10.1080/03004430.2011.646723.
Niittyvuopio, Aslak Ilkka &Mette Ballovaara. 2012. “Ovdal Pippi Ja Harry Potter.” NRK. http://www.nrk.no/sapmi/–ovdal-pippi-ja-harry-potter-1.7993744.
Olthuis, Marja-Liisa, Suvi Kivelä & Tove Skutnabb-Kangas. 2013. Revitalising Indigenous Languages: How to Recreate a Lost Generation. Linguistic Diversity and Language Rights. Bristol, UK: Multilingual Matters.
Outakoski, Hanna. 2014. “Språkrikedom Skapar Ett Mångsidigt Identitetsspektrum [Multilingualism Creates a Versatile Identity Spectrum].” Kulturella Perspektiv 23 (1): 58–66.
Seurujärvi-Kari, Irja. 2010. “‘Nubbi’ sápmelášvuođas – Ođđalágan Identitehtat.” Sámi Dieđalaš Áigečála, no. 1: 71–95.
UNESCO. 2005. “Education for All: Literacy for Life.” Education for All Global Monitoring Report 2006. Education for All Global Monitoring. Paris, France: UNESCO Publishing. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2006-literacy/2006-report-epub-en/.