Jahkečoahkkin / Ihečuákkim / Vuosikokous 2022

Buorit miellahtut, Pyereh jesâneh

Hyvät jäsenet,

Bovden din Dutkansearvvi jahkečoahkkimii maŋŋebárgga 24.5. dii 17.30 (Norgga/Ruoŧa áigge dii 16.30) Zooma bokte.

Kutsun teidät Dutkansearvin vuosikokoukseen tiistaina 24.5. klo 17.30 Suomen aikaa Zoomin kautta.

Povdiim tii Tutkâmseervi ihečuákkimân majebaargâ 24.5. tme 17.30 (Taažâ/Ruotâ ääigi tme 16.30) Zoom peht.

https://helsinki.zoom.us/j/61445006547?pwd=c0MxbmUweEJqeHgzSTNFaUJxTTJCdz09

Áššelisttus dábálaš jahkečoahkkin áššit: 

Asialistalla tavalliset vuosikokousasiat:

Äššilistoost táváliih ihečuákkimääših:

  • Jagi 2021 ruhtadoalu ja doaibmadárkkisteddjiid cealkámuša dohkeheapmi/ Ive 2021 ruttâtuálu já toimâtärhisteijei ciälkkámuš tuhhiittem/Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen hyväksyminen

  • Jagi 2021 ruhtadoalu nannen ja stivrra ja ruhtadoalli beastin ovddasvástadusas/ Ive 2021 ruttâtuálu nonnim já stiivrâ já ruttâtuállee luovvim ovdâsvástádâsâst/Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilintarkastajalle

  • Jagi 2022 doaibmaplána, ruhtageavaheami árvalus (golut ja sisaboađut) ja miellahttomávssut/ Ive 2022 toimâvuávám, ruttâkevttim já arvâlus (koloh já puáđuh) já jeessânmáávsuh/Vuoden 2022 toimintasuunnitelma, rahankäytön suunnitelma ja jäsenmaksut
  • Stivrra jođiheaddji ja eará lahtuid válljen čuovvovaš áigodahkii/ Stiivrâ jođetteijee já eres jesânij valjim čuávuvâš äigipajan/Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen seuraavalle toimintakaudelle

Mielddusin jagi 2021 ruhtadoallu ja doaibmámuitalus sihke doaibmadárkkisteaddjiid cealkámuš jagis 2021. Čuávusin ive 2021 ruttâruálu já toimâčielgiittâs sehe toimâtärhisteijei ciälkkámuš ivveest 2021. Liitteenä vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastuskertomus. 

Buresboahtin! Tiervâpuáttim! Tervetuloa!

Sávvá Hanna-Elle, ságadoalli, saavâjođetteijee, puheenjohtaja