Bistevaš čállinbovdehus Dutkansearvvi áigečállagii ja bloggii

Sámegiela ja -kultuvrra dutkansearvi bovde čálliid fállat dieđalaš artihkkaliid searvvi áigečállagii ja bloggii. Jotkkolaš ja bistevaš bovdehus guoská dál máŋggaid sierra fáttáid ja dutkansurggiid artihkkaliid ja bloggaid. Dieđalaš artihkkaliid mii čohkket oktii ođđa nummirin fáttáid mielde nu jođánit go ođđa artihkkalat válbmanit. Vejolaš dutkanfáttát leat:

  • Eamiálbmotdutkamuš – Alkuperäiskansantutkimus – Indigenous research
  • Gielladieđa – Kielitiede – Linguistics
  • Sosiolingvistihkka ja giellakontávttat – Sosiolingvistiikka ja kielikontaktit – Sociolinguistics and language contacts
  • Oahpahus – Opetus – Teaching (Huomaa, että tähän teemanumeroon etsitään artikkeleita juuri nyt!)
  • Eamiálbmotetihkka – Alkuperäiskansojen etiikka – Indigenous ethics
  • Sámegielaid ealáskahttin – Saamenkielten revitalisaatio – Revitalization of Sámi languages
  • Sámi giellahistorjá – Saamen kielihistoria – Sámi language history

Dáid fáttáid lassin sáhtát maiddái evttohit ođđa fáttáid ja fáddánummáriid. Fáddán sáhttet leat máŋggat áššit mat gusket sámegielaid, sámiid eallima, kultuvrra, historjjá dahje eará fáttáid mat gullet oktii sámeservodagain.

Rávvagiid, mat veahkehit du hábmet dieđalaš artihkkala, don gávnnat dáppe searvvi siidduin. Du artihkal sáddejuvvo maiddái fágaguoibmaárvvoštallamii. Fuomáš ahte mii leat ohcamin artihkkaliid mat gieđahallet ja guorahallet oahpahusa Sámis juste dál. Sierranas čállinbovdehus dien fáddánummárii gávdno áigeguovdilis áššiid siiddus.

Dieđalaš artihkkaliid lassin mii bovdet olbmuid čállit bloggaid sámegillii. Bloggačállosa olgguldas hápmi lea friddjat go dieđalaš artihkkalis. Mii eat maiddái bija seammá gáibádusaid bloggačállosiidda go dieđalaš artihkkaliidda ja dat eai omd. sáddejuvvo fágaguoibmeárvvoštallamii. Go čálát blogga sáhtát hui mielas geavahit govvamateriála masa dus leat rievttit. Juste dál mii leat ohcamin bloggaid, mat čalmmustahttet, guorahallet ja govvidit oahpahusa geavadiid Sámis.

Dearvvuođaiguin/ Sámi giela ja kultuvrra dutkansearvvi áigečállaga doaimmahusgoddi