Kasvatuksen erikoisnumero julkaistaan kesäkuussa 2019 Pedagogihka spesiálanummir almmuhuvvo geassemánus 2019

Vel geargá searvat pedagogalaš nummirii!
Sádde teavstta maŋimuštá 31.5.2019!
Lassedieđut Pigga Keskitalo ja Inker-Anni Linkola-Aikio.
Vielä ehdit mukaan!
Lähetä tekstisi viimeistään 31.5.2019!
Lisätietoja Pigga Keskitalo ja Inker-Anni Linkola-Aikio.