Kirjoittajille

KIRJOITUKSEN KIELI
Kirjoituksen kielenä voit käyttää mitä tahansa saamen kieltä, suomea ja englantia.

KIRJOITTAJAN NIMI
Kirjoita otsikon jälkeen kirjoittajan nimi – kirjoittajien nimet sekä instituutio / osasto, yliopisto / laitos / toimipaikka sekä sähköpostiosoitteesi.

YHTEENVETO

Kirjoita alkuun lyhyt yhteenveto, n. 100 sanaa. Nimeä 5 – 7 hakusanaa.

YLEISIÄ OHJEITA

Artikkelin pituus: n. 3000 – 8000 sanaa  lähteineen
Fontti: Times New Romain
Fontin koko: 12pt
Riviväli: 1,5

VALMIIN TEKSTIN LÄHETTÄMINEN

Tekstit voi lähettää Word-tiedostoina (.doc ja .docx) tai RTF-muotoisena (.rtf).
Valmiit tekstit lähetetään seuraavasta linkistä: (Lähetä tiedosto).

KIELENHUOLTO

Kirjoitusten tulee olla kielenhuollettuja. Suosittelemme oikeinkirjoitusohjelman käyttöä (Divvun) saamenkieliseen tekstiin.

VERTAISARVIOINTI

Tekstit läpikäyvät tieteellisen vertaisarvioinnin. Kirjoittajien on huomioitava vertaisarvioitsijoiden kommentit.

Päätoimittaja ja/tai toimituskunta käsittelee/käsittelevät käsikirjoituksen ja tekee/tekevät päätöksen siitä lähetetäänkö teksti vertaisarviointiin. Kaksi toimituskunnan ulkopuolista asiantuntijaa suorittaa vertaisarvion nimettöminä. Vertaisarvioitsijoilla ei ole sidoksia toimituskuntaan.

Arvio suoritetaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Artikkelin uutuusarvo.
  • Esitetäänkö artikkelin loppupäätelmät artikkelin sisällön perusteella?
  • Ovatko tutkimusongelmat yhteydessä hyvän tieteellisen käytännön mukaan käytettyyn kirjallisuuteen?

JULKAISUAIKATAULU

Kaksi julkaisua vuodessa.
1.6. artikkeliehdotuksen määräaika
1.12. artikkeliehdotuksen määräaika

VIITTAUSOHJEET – TEKSTISSÄ:

Artikkelit (Outakoski 2014)

Kirjaviite (Olthuis; Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013)

Sivut kirjoituksissa  (Seurujärvi-Kari 2010, 84)

Sama kirjoittaja, useampia lähteitä  Keskitalo et al. (2012a, 2012b)

Raportit ja dokumentit (UNESCO 2005)

Lehdet (Niittyvuopio & Ballovaara 2012)

LÄHDELUETTELO:

Keskitalo, Pigga, Kaarina Määttä & Satu Uusiautti. 2012a. “Re-Thinking
Sámi Education.” Linguistics, Culture & Education 1 (1): 12–41.

———. 2012b. “Sámi Education in Finland.” Early Child Development and
Care 182 (3–4): 329–43. doi:10.1080/03004430.2011.646723.

Niittyvuopio, Aslak Ilkka & Mette Ballovaara. 2012. “Ovdal Pippi Ja
Harry Potter.” NRK.
http://www.nrk.no/sapmi/–ovdal-pippi-ja-harry-potter-1.7993744.

Olthuis, Marja-Liisa, Suvi Kivelä & Tove Skutnabb-Kangas. 2013.
Revitalising Indigenous Languages: How to Recreate a Lost Generation.
Linguistic Diversity and Language Rights. Bristol, UK: Multilingual
Matters.

Outakoski, Hanna. 2014. “Språkrikedom Skapar Ett Mångsidigt
Identitetsspektrum [Multilingualism Creates a Versatile Identity
Spectrum].” Kulturella Perspektiv 23 (1): 58–66.

Outakoski, Hanna, Eva Lindgren, Asbjørg Westum, and Kirk P. H.
Sullivan. 2019. ”Researching Writing Development to Support Language
Maintenance and Revitalization: Design and Methodological Challenges.”
In Perspectives on Indigenous Writing and Literacies, ed. Coppélie
Cocq and Kirk P. H. Sullivan, 165–85. Leiden, The Netherlands: Brill.

Seurujärvi-Kari, Irja. 2010. “‘Nubbi’ sápmelášvuođas – Ođđalágan
Identitehtat.” Sámi Dieđalaš Áigečála 1: 71–95.

UNESCO. 2005. “Education for All: Literacy for Life.” Education for
All Global Monitoring Report 2006. Education for All Global
Monitoring. Paris, France: UNESCO Publishing.
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2006-literacy/2006-report-epub-en/
(1.3.2017).