Dutkansearvvi dieđalaš äigičaalâ

Tutkâmseervi tieđâlâš olgosadaldâh Sámegiela já -kultuvrra dutkansearvvi dieđálaš áigečála (Sämikielâ já -kulttuur tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ já nuorttâsämikielân Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââ´jjlõstton) lii sämikielâlâš sämikielâ já kulttuur äigipajelostâ.
Olgosadalduvâst čálloo sämikielân já kulttuurân lohtâseijee äigikyevdilis koččâmâšâin sehe tieđettuvvoo säämi- já algâaalmugtutkâmušâst já toi puátusijn almosfiätulávt.

Tutkâmservi fáálá olgosadaldâh- já savâstâllâmkanava toimâmáin ráđádâlmijn täsipiälásâš tuáimen etnisij vátámâšâittáá tiäddutmáin tuše sämikielâlâš amnâstuv kevttimmáhđulâšvuođâi lasettem. Ulmen lii uážžuđ sehe totkeid já aktivistâid ain eenâb pyevtittiđ teevstâid sämikielân.

Olgosadaldâhtoimâttâskode pargon lii tuhhiittiđ amnâstuv, mii adeluvvoo olgos. Tot meid iššeed kielâtipšomist, teevstâ tooimâtmist jna. Toimâttâskodde meid tiiláá äigikyevdilijn fáádáin teevstâid. Čälleeh västideh jieijâs teevstâi tiäđuin já uáivilijn sehe sessiistâlmist. Teevstah kalgeh vuáđuduđ tutkâmtiätun tâi tain kieđâvuššojeh vorâs já äigikyevdilávt já sämikielâi tâi -kulttuur tááhust teháliih fáádáh.

Äigičallust lii áámmátkyeimiárvuštâllâm.

Äigičallust láá ive 2018 almostittum kyehti nummeer:

2018:1

Sámegielaid ealáskahttin – geasa ávkin?
Sämikielâi iäláskittem – kiäs ävkkin?
Sääʹmǩiõli jeälltummuš – ǩeäzz äuʹǩǩen

2018:2

Gielladieđalaš čállin sámegillii – gii das berošta?
Kielâtieđâlâš čäällim sämikielân – kii tast peerust?
Ǩiõlltiõđlaž ǩeeʹrjtummuš säämas – ǩii tõʹst peerast?

 

ISSN 2489-7930