Dutkansearvvi dieđalaš áigečála

Tutkimusseuran tieteellinen julkaisu Dutkansearvvi dieđalaš áigečála (inarinsaaameksi Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ ja koltansaameksi Tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââ´jjlõstton) on saamenkielinen saamen kielen ja kulttuurin aikakauslehti.

Julkaisussa kirjoitetaan saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä tiedotetaan saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksesta ja niiden tuloksista.

Tutkimusseura tarjoaa julkaisu- ja keskustelukanavan toimimalla neuvotteluissa neutraalina toimijana ilman etnisiä vaatimuksia painottamalla yksinomaan saamenkielisen aineiston käyttömahdollisuuksien lisäämistä. Tarkoituksena on saada sekä tutkijat että aktivistit yhä enemmän tuottamaan tekstejä saamen kielellä.

Julkaisutoimituskunnan tehtävänä on hyväksyä julkaistava aineisto. Se myös auttaa kielenhuollossa, tekstin toimittamisessa yms. Toimituskunta myös tilaa ajankohtaisista aiheista tekstejä. Kirjoittajat vastaavat omien tekstiensä tiedoista ja mielipiteistä sekä viimeistelystä. Tekstien tulee perustua tutkimustietoon tai niissä käsitellään tuoreita ja ajankohtaisesti ja saamelaiskielten tai –kulttuurin kannalta tärkeitä aiheita.

VERTAISARVIOINTI: Valmiit tekstit vertaisarvioidaan.

Vuonna 2018 Dutkansearvvi dieđalaš áigečála on julkaissut kaksi numeroa:

2018:1

Sámegielaid ealáskahttin – geasa ávkin?
Sämikielâi iäláskittem – kiäs ävkkin?
Sääʹmǩiõli jeälltummuš – ǩeäzz äuʹǩǩen

2018:2

Gielladieđalaš čállin sámegillii – gii das berošta?
Kielâtieđâlâš čäällim sämikielân – kii tast peerust?
Ǩiõlltiõđlaž ǩeeʹrjtummuš säämas – ǩii tõʹst peerast?

ISSN 2489-7930