Dutkansearvvi dieđalaš áigečála

Tutkimusseuran tieteellinen julkaisu Dutkansearvvi dieđalaš áigečála (inarinsaaameksi Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ ja koltansaameksi Tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââ´jjlõstton) on saamenkielinen saamen kielen ja kulttuurin aikakauslehti.

Julkaisussa kirjoitetaan saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä tiedotetaan saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksesta ja niiden tuloksista.

Tutkimusseura tarjoaa julkaisu- ja keskustelukanavan painottamalla saamenkielisen aineiston käyttömahdollisuuksien lisäämistä. Tarkoituksena on saada sekä tutkijat että aktivistit yhä enemmän tuottamaan tekstejä saamen kielellä.

Julkaisutoimituskunnan tehtävänä on hyväksyä julkaistava aineisto. Se myös auttaa kielenhuollossa, tekstin toimittamisessa yms. Toimituskunta myös tilaa tekstejä ajankohtaisista aiheista. Kirjoittajat vastaavat omien tekstiensä tiedoista ja mielipiteistä sekä viimeistelystä. Tekstien tulee perustua tutkimustietoon tai niissä käsitellään tuoreita ja ajankohtaisesti ja saamelaiskielten tai -kulttuurin kannalta tärkeitä aiheita.

VERTAISARVIOINTI:  Artikkelit vertaisarvioidaan. Julkaisulla on JuFo1-luokitus.

ISSN 2489-7930