Almostitmeh

Nr. 1/2018
Sámegielaid ealáskahttin – geasa ávkin?
Sämikielâi iäláskittem – kiäs ävkkin?
Sääʹmǩiõli jeälltummuš – ǩeäzz äuʹǩǩen
 Toimâttâm Marja-Liisa Olthuis & Irja Seurujärvi-Kari.
Nr. 2/2018
Gielladieđalaš čállin sámegillii – gii das berošta?
Kielâtieđâlâš čäällim sämikielân – kii tast peerust?
Ǩiõlltiõđlaž ǩeeʹrjtummuš säämas – ǩii tõʹst peerast?
 Toimâttâm Marja-Liisa Olthuis & Irja Seurujärvi-Kari.