Volume 3 / Issue 1 (2019)

Toimittajat:
Hanna Outakoski, Uumajan yliopisto
Pigga Keskitalo, Lapin yliopisto
Inker-Anni Linkola-Aikio, Saamelainen korkeakoulu
Áigečállaga váldodoaimmaheaddji: Marja-Liisa Olthuis, Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti

Artikkelit:
Doaimmahusgotti álgosánit: Giellaoktavuođaid máŋggat duovdagat

Jussi Ylikoski
Giellaealáskahttima vejolašvuođat

Justyna Olko
Language attitudes and educational opportunities: Challenging a history of oppression and assimilation among Indigenous communities in Mexico

Taarna Valtonen
Báikenamat giella- ja kulturkontávttaid govvideaddjin– ovdamearkkat njealji sámegielas

Fágaguoibmeárvvoštallon áigečála

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála
ISSN  2489-7930

Kustantaja:
Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura ja Lapin yliopisto