Volume 7 / Issue 1 (2023)

Temánummira doaimmaheaddjit:
Marja-Liisa Olthuis & Hanna Guttorm

Spesiála nummir:
Sámáiditmin sämikiel máttáátteijei škovliittâs (download complete journal issue)

Ovdasánit:
Marja-Liisa Olthuis
Alggsääʹnn / Esipuhe pp. 2-5

Diedalaš artihkkalat:
Tiina Mattanen, Marja-Liisa Olthuis, Anni-Siiri Länsman & Sari Harmoinen
Máŋggahámat skuvlen oassečoavddusin sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid váilumii /
Monimuotoinen koulutus osaratkaisuna saamenkielisten
pp. 6-30

Michelle Francett-Hermes
What does and could decoloniality do in the context of developing Sámi teacher education in Finland? The case of Ketterä Korkeakoulu pp. 31-49

Eará artihkkalat:
Arla Magga & Hanna Helander
Gáiddusoahpahus ja digitála oahpponeavvut dihkkádit ođđa bálgáid
sámegielaid ja sámi kultuvrra oahppamii
pp. 50-57

Máren-Elle Länsman & Laura Ylinampa
Häppilis uáppeeh šaddeh neppiris sämikielâi máttáátteijen ─ Kyevti Häppilis ollâopâttâh -haahân uásálistám uáppee uáinuhsierâ uáppu-ubâlâšvuođâin / Ketteristä opiskelijoista näppäriä saamen kielten opettajia ─ Kahden Ketterä korkeakoulu -hankkeeseen osallistuneen opiskelijan näkökulmia eri opintokokonaisuuksista pp. 58-69

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála
ISSN 2489-7930

Buvttadeaddji:
Sámi giela ja kultuvrra dutkansearvi