õhttvuõđteâđ

Neʹttpååʹšt

info@dutkansearvi.fi: takai sieʹbr tuejjummše koolli kõõččmõõžž

blogi@dutkansearvi.fi: tååʹlǩ bloʹǧǧe koolli kõõččmõõžž da bloggteeʹksti vuõlttummuš

aigecala@dutkansearvi.fi: tååʹlǩ tiõđlaž lõʹstte koolli kõõččmõõžž da tiõđlaž lõõst teeʹksti vuõlttummuš