WWW

Tuʹtǩǩeemsieʹbr tuejjummuš aalǥat bloggǩeeʹrjtummživuiʹm, koid sääʹmǩiõli da sääʹmkultuuri tuʹtǩǩeei ǩeeʹrjte. Täävtõssân lij uʹvdded bloog veäkka  sääʹmǩiõlid ravvsab ââʹnnamdomeen tiõtti foorummân. Nääiʹt nââneet ǩiõl seillmõõžž.