Dutkansearvvi dieđalaš áigečála

Tutkimusseuran tieteellinen julkaisu Dutkansearvvi dieđalaš áigečála ( Inari Sámi T utkâmseervi tieðâlâš Äigičaalā and Skolt Sámi T uʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââjjlõstton) on saamenkielinen saamen kielen ja kulttuurin aikakauslehti.

Julkaisussa kirjoitetaan saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä tiedotetaan saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksesta ja niiden tuloksista.

Julkaisut
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 1/2020
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 1/2019
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2/2018
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 1/2018
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 1/2017